ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 8  
11 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.20 ทอง 12  
15 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.20 ทอง 12  
16 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.80 ทอง 16  
19 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.40 ทอง 20  
23 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.40 ทอง 20  
24 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.20 ทอง 24  
26 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.20 เงิน 34  
36 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 36  
38 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75.40 เงิน 40  
42 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 43  
44 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74 เงิน 43  
45 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.20 เงิน 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน