ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 075
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
15 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน