ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 726
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.50 เงิน 18  
20 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.50 เงิน 18  
21 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.50 เงิน 23  
25 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.50 เงิน 27  
29 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 29  
31 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 29  
32 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 32  
34 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74 เงิน 32  
35 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.50 เงิน 38  
39 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71.50 เงิน 38  
40 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.50 เงิน 38  
41 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 41  
42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 42  
43 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69.50 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69.50 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62.50 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 56.50 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 55 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 54.50 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 54 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน