ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 725
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 8  
11 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 8  
12 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 20  
22 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 67 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66.50 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 64 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนคอนสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 61.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60.50 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60.50 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 53  
57 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 53  
58 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 53  
59 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 53  
60 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 53  
61 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60 ทองแดง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน