ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 724
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.50 เงิน 5  
7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.50 เงิน 5  
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.50 เงิน 8  
10 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 11  
14 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.50 เงิน 14  
16 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.50 เงิน 16  
18 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.50 เงิน 19  
21 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.50 เงิน 19  
22 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 22  
24 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 22  
25 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 22  
26 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70.50 เงิน 28  
30 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69.50 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.50 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.50 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.50 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64.50 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63.50 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63.50 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61.50 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 61 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 58 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 58 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 57.50 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 53.50 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน