ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 723
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.14 ทอง 7  
8 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.74 ทอง 8  
9 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.10 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.96 ทอง 12  
13 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.70 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.64 ทอง 18  
19 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.98 ทอง 19  
20 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.84 ทอง 20  
21 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.10 ทอง 22  
23 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.76 ทอง 23  
24 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.30 เงิน 27  
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.58 เงิน 29  
30 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.94 เงิน 30  
31 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.70 เงิน 31  
32 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.10 เงิน 35  
36 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.08 เงิน 36  
37 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.46 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน