ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 722
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 32  
33 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 34  
35 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 40  
41 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.50 เงิน 41  
42 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 42  
43 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73.50 เงิน 43  
44 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 44  
45 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72.50 เงิน 45  
46 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72 เงิน 46  
47 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.50 เงิน 47  
48 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 48  
49 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.50 เงิน 49  
50 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 50  
51 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63.50 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62.50 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน