ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 32  
33 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 34  
35 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 40  
41 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.50 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74 เงิน 42  
43 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.50 เงิน 43  
44 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73 เงิน 44  
45 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.50 เงิน 45  
46 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 46  
47 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 71.50 เงิน 47  
48 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 48  
49 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.50 เงิน 49  
50 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 50  
51 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.50 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 61 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน