ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 072
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน