ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 718
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.33 เงิน 14  
16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79.33 เงิน 14  
17 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.66 เงิน 21  
22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 54.33 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 54 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 50 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 50 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50 เข้าร่วม 32  
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 50 เข้าร่วม 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน