ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 717
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.33 เงิน 20  
22 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.33 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67.33 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66.33 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64.33 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63.67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62.67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60.67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 59.67 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 56.67 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 52 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 52 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 47.33 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 44 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 42 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 41.33 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 41 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 38.33 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 36 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 32.67 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 32.33 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน