ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 716
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.66 เงิน 10  
12 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68.66 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน