ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 715
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70.33 เงิน 7  
9 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 57.67 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 50.33 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน