ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 714
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.33 ทอง 9  
12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.67 ทอง 21  
23 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.67 ทอง 21  
24 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.67 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 32  
34 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.67 ทอง 34  
35 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.67 ทอง 34  
36 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.67 เงิน 37  
39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.67 เงิน 37  
40 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 43  
44 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.33 เงิน 44  
45 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.33 เงิน 45  
46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71.67 เงิน 46  
47 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน