ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 713
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.66 ทอง 16  
18 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.66 ทอง 16  
19 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 24  
26 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.67 ทอง 26  
28 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 29  
31 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.67 ทอง 31  
33 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.67 ทอง 34  
35 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.66 ทอง 35  
36 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.33 ทอง 36  
38 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 38  
39 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 38  
40 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.33 ทอง 40  
41 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.33 ทอง 42  
43 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.33 ทอง 42  
44 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 44  
45 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.66 ทอง 45  
46 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 46  
47 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 46  
48 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.33 เงิน 48  
49 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.33 เงิน 49  
50 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 50  
51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 50  
52 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.33 เงิน 52  
53 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.67 เงิน 54  
55 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74.66 เงิน 55  
56 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 56  
57 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.66 เงิน 57  
58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.33 เงิน 58  
59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 59  
60 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 59  
61 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน