ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 712
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 54.33 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 53 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 50.33 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 46.33 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 45.33 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 42.66 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 40.66 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 40 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 36.66 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 32.33 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 22.66 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 19.33 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน