ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 711
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 59.33 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57.33 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 56 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 54.33 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 52.67 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 52 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 50.33 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 50 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 48.67 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 47 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 47 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 45.67 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 43.33 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 41.33 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 39 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 39 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน