ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 710
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 76.33 เงิน 12  
14 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 22  
25 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69.67 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 69.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67.67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66.33 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65.67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65.67 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.33 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.33 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64.33 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63.67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63.33 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62.33 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 61.67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 59.67 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 59.67 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 59.67 เข้าร่วม 45  
48 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58.67 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 55.67 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 54.67 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 54 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 52.67 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 52 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 44.66 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 43.33 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 40.33 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 39.67 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 35.67 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน