ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 66 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
27 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน