ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 97.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.67 ทอง 19  
21 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.67 เงิน 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน