ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.17 เงิน 7  
8 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74.83 เงิน 8  
9 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.03 เงิน 9  
10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64.83 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 63.70 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63.17 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.92 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62.53 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 46.92 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน