ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 706
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.50 ทอง 7  
10 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.83 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.83 เงิน 13  
14 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.17 เงิน 15  
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.17 เงิน 15  
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.83 เงิน 18  
19 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71.17 เงิน 21  
22 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.83 เงิน 23  
24 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.50 เงิน 24  
26 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70.17 เงิน 28  
29 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.17 เงิน 28  
30 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68.83 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66.67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.67 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.33 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.83 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65.67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65.33 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.33 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63.33 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62.17 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61.83 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 61.83 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 61.17 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60.67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 58.66 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 56.66 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน