ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 705
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.33 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.17 ทอง 18  
19 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.83 เงิน 21  
22 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79.17 เงิน 23  
24 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 24  
26 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 24  
27 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.67 เงิน 27  
29 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.83 เงิน 33  
34 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69.67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.33 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.83 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.83 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62.33 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน