ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.27 ทอง 6  
7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.87 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.83 ทอง 11  
12 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.27 ทอง 14  
15 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.83 ทอง 15  
16 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.83 ทอง 16  
17 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.83 ทอง 16  
18 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.67 ทอง 18  
21 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.03 ทอง 21  
22 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.17 ทอง 24  
25 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.93 เงิน 25  
26 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.83 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.27 เงิน 27  
28 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.83 เงิน 28  
29 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนวรราชวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.83 เงิน 30  
31 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.77 เงิน 31  
32 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.17 เงิน 33  
34 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.93 เงิน 34  
35 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.83 เงิน 35  
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.10 เงิน 37  
38 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.27 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.83 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.83 เงิน 39  
41 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73.87 เงิน 41  
42 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.93 เงิน 43  
44 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70.83 เงิน 45  
46 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.50 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69.33 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 69.17 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68.67 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.83 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66.17 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65.83 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.67 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61.83 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  
57 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  
58 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  
59 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน