ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.17 ทอง 16  
17 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.83 ทอง 19  
20 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 22  
24 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.83 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.50 ทอง 25  
27 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.17 ทอง 27  
28 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.83 เงิน 30  
31 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79 เงิน 32  
33 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 35  
36 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.83 เงิน 36  
37 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.83 เงิน 36  
38 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.50 เงิน 39  
41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.50 เงิน 39  
42 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 42  
43 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.50 เงิน 43  
44 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.50 เงิน 44  
45 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.33 เงิน 45  
46 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.17 เงิน 46  
47 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.50 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 48  
49 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.83 เงิน 49  
50 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.50 เงิน 50  
51 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.50 เงิน 50  
52 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.17 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 53  
54 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70.83 เงิน 54  
55 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70.50 เงิน 55  
56 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.33 เงิน 56  
57 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 57  
58 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 69.83 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 69.17 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
61 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน