ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 701
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.20 ทอง 33  
36 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.20 ทอง 33  
37 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.20 ทอง 33  
38 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 40  
41 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 40  
42 โรงเรียนอุดรวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.40 ทอง 43  
45 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 45  
46 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.20 ทอง 47  
48 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.80 ทอง 48  
50 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79.60 เงิน 51  
52 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.20 เงิน 54  
55 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 56  
57 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.80 เงิน 57  
58 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.80 เงิน 57  
59 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.80 เงิน 57  
60 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.80 เงิน 57  
61 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน