ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61.67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน