ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 698
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 23  
25 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 23  
26 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 23  
27 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 23  
28 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 30  
32 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 34  
36 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 34  
37 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.40 เงิน 38  
40 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 41  
42 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.60 เงิน 42  
44 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.20 เงิน 46  
48 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 48  
49 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 48  
50 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 51  
52 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 51  
53 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.80 เงิน 53  
55 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.40 เงิน 55  
56 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72.80 เงิน 56  
57 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72.80 เงิน 56  
58 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.60 เงิน 58  
59 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.20 เงิน 60  
61 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70.60 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน