ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 697
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.20 ทอง 20  
22 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 22  
24 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.30 ทอง 27  
28 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.20 ทอง 28  
30 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 30  
31 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.20 ทอง 34  
36 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.70 ทอง 37  
38 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.50 ทอง 38  
39 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.20 ทอง 39  
41 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.80 ทอง 41  
43 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.40 ทอง 44  
46 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.40 ทอง 44  
47 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.20 ทอง 47  
48 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.70 ทอง 49  
50 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.60 ทอง 52  
53 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.20 ทอง 53  
54 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.20 ทอง 53  
55 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 55  
56 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 55  
57 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.80 เงิน 57  
58 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.60 เงิน 58  
59 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 59  
60 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 60  
61 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน