ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 694
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 25  
27 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79 เงิน 25  
28 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 34  
36 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 36  
37 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 36  
38 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 71.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 47  
48 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.80 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69.80 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69.20 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67.60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65.40 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64.20 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63.20 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62.80 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 56.80 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน