ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 693
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.40 ทอง 18  
21 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.20 ทอง 28  
30 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.20 ทอง 28  
31 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 31  
32 โรงเรียนวรราชวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 34  
35 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 39  
40 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79 เงิน 43  
44 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 49  
50 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.40 เงิน 51  
53 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72.20 เงิน 53  
55 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 55  
56 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.60 เงิน 56  
58 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71.20 เงิน 58  
59 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 59  
60 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 59  
61 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน