ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 692
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.70 ทอง 23  
24 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.30 ทอง 31  
32 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.20 เงิน 35  
37 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.70 เงิน 39  
40 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 64 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 40 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 40 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  
47 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน