ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 691
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76 เงิน 20  
22 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 22  
25 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 22  
26 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 22  
27 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 27  
29 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 29  
31 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70 เงิน 29  
32 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 29  
33 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 29  
34 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60 ทองแดง 43  
48 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 43  
49 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 43  
50 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 59 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 59 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 57 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 55 เข้าร่วม 54  
57 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 55 เข้าร่วม 54  
58 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 45 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 45 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 40 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 30 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน