ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 690
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนเอกปัญญา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 17  
21 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 23  
26 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 26  
28 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 26  
29 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 26  
30 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 26  
31 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 26  
32 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 32  
34 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน 34  
35 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70 เงิน 35  
36 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 35  
37 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70 เงิน 35  
38 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 35  
39 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 56 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 54 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 52 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 51 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน