ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 069
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74.66 เงิน 21  
22 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66.66 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน