ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 689
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.92 ทอง 5  
6 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.56 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.07 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.71 ทอง 8  
9 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.09 ทอง 9  
10 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.89 ทอง 10  
11 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.84 ทอง 11  
12 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.59 ทอง 12  
13 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.56 ทอง 13  
14 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.64 ทอง 17  
18 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.10 ทอง 18  
19 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.87 ทอง 19  
20 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.37 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.65 ทอง 21  
22 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.54 ทอง 22  
23 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.35 ทอง 23  
24 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.03 ทอง 24  
25 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.92 ทอง 25  
26 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.88 ทอง 26  
27 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.85 ทอง 28  
29 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.48 ทอง 30  
31 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.42 ทอง 31  
32 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.05 ทอง 32  
33 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.82 เงิน 33  
34 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.57 เงิน 34  
35 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.22 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78.10 เงิน 36  
37 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.06 เงิน 37  
38 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.96 เงิน 38  
39 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.84 เงิน 39  
40 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.52 เงิน 41  
42 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.24 เงิน 42  
43 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.04 เงิน 44  
45 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.84 เงิน 45  
46 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 76.02 เงิน 46  
47 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.22 เงิน 47  
48 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.65 เงิน 48  
49 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74.23 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.87 เงิน 50  
51 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.56 เงิน 51  
52 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.38 เงิน 52  
53 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.46 เงิน 53  
54 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.38 เงิน 54  
55 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.14 เงิน 55  
56 โรงเรียนพะลานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68.44 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.20 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67.86 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67.72 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67.16 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.46 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน