ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 688
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.05 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.24 ทอง 6  
7 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.61 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.38 ทอง 8  
9 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.41 ทอง 10  
11 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.26 ทอง 11  
12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.10 ทอง 13  
14 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.72 ทอง 14  
15 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.49 ทอง 15  
16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.41 ทอง 16  
17 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.02 ทอง 17  
18 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.97 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.81 ทอง 19  
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.44 ทอง 20  
21 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.92 ทอง 21  
22 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.84 ทอง 22  
23 โรงเรียนแวงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.61 ทอง 23  
24 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.39 ทอง 25  
26 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.94 ทอง 26  
27 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.87 ทอง 27  
28 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.35 ทอง 28  
29 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.17 ทอง 29  
30 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.72 ทอง 30  
31 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.58 ทอง 31  
32 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.95 เงิน 32  
33 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79.93 เงิน 33  
34 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79.68 เงิน 34  
35 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.47 เงิน 35  
36 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.28 เงิน 37  
38 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.81 เงิน 38  
39 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.48 เงิน 39  
40 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78.43 เงิน 40  
41 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.76 เงิน 41  
42 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.55 เงิน 42  
43 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.43 เงิน 43  
44 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.29 เงิน 44  
45 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.99 เงิน 45  
46 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 46  
47 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.71 เงิน 47  
48 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74.22 เงิน 48  
49 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.66 เงิน 49  
50 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73.65 เงิน 50  
51 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73.58 เงิน 51  
52 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.44 เงิน 52  
53 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.91 เงิน 53  
54 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71.98 เงิน 54  
55 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.83 เงิน 55  
56 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69.85 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68.85 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68.54 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68.25 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67.22 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64.97 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน