ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 687
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 99.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 98.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 98.85 ทอง 4  
5 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 97.36 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 97.19 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 96.53 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95.91 ทอง 8  
9 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95.43 ทอง 9  
10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.04 ทอง 10  
11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93.43 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.03 ทอง 12  
13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.97 ทอง 13  
14 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.82 ทอง 14  
15 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.32 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.70 ทอง 16  
17 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.63 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.18 ทอง 18  
19 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.09 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.07 ทอง 20  
21 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.05 ทอง 21  
22 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.01 ทอง 22  
23 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.95 ทอง 23  
24 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.42 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.87 ทอง 25  
26 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.69 ทอง 26  
27 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.59 ทอง 27  
28 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.10 ทอง 29  
30 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.07 ทอง 30  
31 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.82 ทอง 31  
32 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.78 ทอง 33  
34 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.26 ทอง 34  
35 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.90 ทอง 36  
37 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.32 ทอง 38  
39 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.71 ทอง 39  
40 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.33 ทอง 40  
41 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.24 ทอง 41  
42 โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.88 ทอง 42  
43 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.82 ทอง 43  
44 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.75 ทอง 44  
45 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.35 ทอง 46  
47 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.20 ทอง 47  
48 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.66 เงิน 48  
49 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.99 เงิน 49  
50 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.85 เงิน 50  
51 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.81 เงิน 51  
52 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.52 เงิน 52  
53 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.45 เงิน 53  
54 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.49 เงิน 54  
55 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75.34 เงิน 55  
56 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74.41 เงิน 56  
57 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.87 เงิน 57  
58 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.20 เงิน 58  
59 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70.64 เงิน 59  
60 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน