ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 686
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 99.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 98.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 98.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94.42 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.68 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.35 ทอง 7  
8 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.21 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.93 ทอง 9  
10 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.34 ทอง 11  
12 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.16 ทอง 12  
13 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.11 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.71 ทอง 14  
15 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.49 ทอง 15  
16 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.42 ทอง 16  
17 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.21 ทอง 17  
18 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.81 ทอง 18  
19 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.89 ทอง 19  
20 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.85 ทอง 20  
21 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.24 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.70 ทอง 22  
23 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.61 ทอง 23  
24 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.83 ทอง 24  
25 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.82 ทอง 25  
26 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.48 ทอง 26  
27 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.99 ทอง 27  
28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.94 ทอง 28  
29 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.64 ทอง 29  
30 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.45 ทอง 30  
31 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.86 ทอง 31  
32 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.71 ทอง 32  
33 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.56 ทอง 33  
34 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.04 ทอง 34  
35 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.93 เงิน 35  
36 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79.53 เงิน 36  
37 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.42 เงิน 37  
38 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.77 เงิน 38  
39 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.08 เงิน 39  
40 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.56 เงิน 40  
41 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.30 เงิน 41  
42 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.97 เงิน 42  
43 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.41 เงิน 43  
44 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.23 เงิน 44  
45 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.13 เงิน 45  
46 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.88 เงิน 46  
47 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.32 เงิน 47  
48 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.10 เงิน 48  
49 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.84 เงิน 49  
50 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74.04 เงิน 50  
51 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.68 เงิน 51  
52 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72.99 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.77 เงิน 53  
54 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72.48 เงิน 54  
55 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72.29 เงิน 55  
56 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72.16 เงิน 56  
57 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72.01 เงิน 57  
58 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.89 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66.92 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66.82 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66.27 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน