ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 685
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.90 ทอง 17  
18 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.70 ทอง 19  
20 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93.30 ทอง 23  
24 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.10 ทอง 25  
26 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง 26  
27 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.90 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77 เงิน 38  
39 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68.70 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68.10 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.80 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67.50 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67.20 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.90 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.30 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 66 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65.70 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.40 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.10 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.80 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.50 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.20 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63.90 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63.60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63.30 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน