ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 684
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 98.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 98 ทอง 5  
6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 98 ทอง 5  
7 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 97.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง 8  
9 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 97 ทอง 8  
10 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 97 ทอง 8  
11 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 96.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.50 ทอง 14  
16 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 18  
20 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 18  
21 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 21  
25 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 27  
29 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 27  
30 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 30  
31 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 30  
32 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 30  
33 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 30  
34 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 30  
35 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 30  
36 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 45  
49 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62.50 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62.50 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61.50 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน