ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 683
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล ๗ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 64 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
53 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน