ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 682
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 6  
9 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 6  
10 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 6  
11 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 15  
18 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 15  
19 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 15  
20 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 20  
23 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73 เงิน 24  
26 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 69 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 27  
31 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 27  
32 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 37  
42 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 37  
43 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 37  
44 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65.50 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 50 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 50 เข้าร่วม 49  
52 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
53 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  
54 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน