ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 680
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75.80 เงิน 8  
10 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69.40 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.40 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.40 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.20 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67.20 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.20 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65.40 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 64.80 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64.60 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64.40 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64.40 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.20 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.20 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 63.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63.40 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63.20 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 62.80 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61.80 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 58.60 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 58 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 58 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 57.80 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 57.80 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 57.80 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 57.80 เข้าร่วม 51  
55 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 57.40 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 57.20 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 57 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 57 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 56.80 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56.20 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 56 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน