ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 5  
8 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 20  
25 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน