ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 679
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.20 ทอง 11  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.20 ทอง 11  
15 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.20 ทอง 11  
16 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 22  
24 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.20 ทอง 28  
30 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.80 ทอง 32  
34 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.40 ทอง 35  
38 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.40 ทอง 35  
39 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.20 ทอง 39  
41 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.20 ทอง 39  
42 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.20 ทอง 39  
43 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 43  
44 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 43  
45 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 43  
46 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 46  
47 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 46  
48 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.60 เงิน 48  
49 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.20 เงิน 50  
52 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 52  
53 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.80 เงิน 53  
55 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.60 เงิน 55  
57 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75.80 เงิน 58  
59 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.80 เงิน 58  
60 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75.60 เงิน 60  
61 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.80 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน