ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 678
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 76.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 40  
41 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 45  
46 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 49  
50 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71 เงิน 52  
53 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.80 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.40 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.20 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน