ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 677
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 20  
22 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 20  
23 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 62 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 26  
33 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 26  
34 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 26  
35 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 26  
36 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 26  
37 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 62 ทองแดง 26  
38 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62 ทองแดง 26  
39 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 26  
40 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62 ทองแดง 26  
41 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 26  
42 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 26  
43 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 26  
44 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 61 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 61 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61 ทองแดง 44  
50 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61 ทองแดง 44  
51 โรงเรียนสามชัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 61 ทองแดง 44  
52 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 61 ทองแดง 44  
53 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 44  
54 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 61 ทองแดง 44  
55 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61 ทองแดง 44  
56 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน