ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 9  
12 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 15  
19 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 15  
20 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 15  
21 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 25  
27 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน