ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 663
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.50 ทอง 13  
15 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนหัวโทนวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72 เงิน 26  
28 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.50 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66.50 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.50 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65.50 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65.50 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64.50 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.50 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.50 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63.50 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62.50 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62.50 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนสามชัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62.50 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.50 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.50 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนตานีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60.50 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60.50 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60.50 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60.50 ทองแดง 55  
59 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60.50 ทองแดง 55  
60 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน